Yhdistyksen toimialueena on Lieto, ja sen tarkoituksena on koota Liedon kunnassa, ja Liedon seurakunnassa työskentelevät sekä opiskelevat liiton piiriin. Yhdistys toimii liiton sääntöjen ja päätösten mukaisesti jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi heidän ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa ja oikeuksien edistämiseksi ja laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valmiuksiensa parantamiseksi.

Yhdistyksen keskeisemmät ja tärkeimmät tehtävät ovat paikallisen toiminnan, sekä laajan ja ennakoivan edunvalvonnan vahvistaminen. Toiminnan tavoitteena on jäsenten työhyvinvoinnin ja työmarkkinakelpoisuuden parantaminen, paikallisen edunvalvonnan vahvistaminen ja sopimus ja neuvottelujärjestelmän kehittäminen. Edunvalvontaa tukevat koulutustoiminta, tiedottaminen sekä jäsenhankinta.

Liiton yhdistyksiä koskevien sääntöjen 2§ 2-3 kohtien mukaan yhdistyksen tulee toimia liiton päätösten mukaisesti.

Yhdistyksen tehtäviin kuuluu mm.

– valvoa palvelussuhteen etuja

– tehdä paikallisia sopimuksia

– järjestää kokouksia ja koulutuksia

– tiedotustoiminta

- yhteistyö muiden ammattiyhdistysten ja järjestöjen kanssa