Edunvalvonta

Luottamusmies auttaa

Työpaikan oma JHL:läinen luottamusmies tai pääluottamusmies on se henkilö, joka auttaa työelämän edunvalvontaan ja pulmatilanteisiin liittyvissä asioissa.

Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä on työpaikan oma JHL:läinen luottamusmies  tai pääluottamusmies varahenkilöineen.

Luottamusmies on apuna työsuhteen ongelmatilanteissa. Hän valvoo virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikalla, tulkitsee sopimusten sisältöä ja käy neuvotteluja työnantajan kanssa. Luottamusmies varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

Työpaikan ristiriitatilanteiden toimintamalli:
esimies -> alakohtainen/ pääluottamusmies -> aluetoimisto -> liitto

Yhdistyksemme pääluottamusmiehenä toimii                                               Minna Mikkonen 050-3661515,  minna.mikkonen(a)lieto.fi